Privacybeleid

altex NV is van mening dat het beschermen van informatie die ons toevertrouwd werd door klanten, bezoekers van onze website en anderen met wie we communiceren onderdeel van onze verantwoordelijkheid is. Dit geldt onder meer voor persoonlijke gegevens die je ons opgeeft zoals bijv. naam, adres of gegevens die we verkrijgen n.a.v. een aankoop of bestelling  in de winkel in Ramsel, via aanmelding via de nieuwsbrief, via een thuisadvies.  De gegevens worden opgeslagen binnen de firma altex NV en worden niet aan derden verkocht.

"nieuwe privacywetgeving"

Nieuwsbrief en klantgegevens bij aankoop

Als je in de winkel een artikel koopt, informatie of een offerte aanvraagt betreft raamdecoratie/tapijten of een ander product in ons gamma, of een bestelling plaatst, vragen wij je om je naam, postadres telefoonnummer en e-mailadres. Indien je je aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen wij u om je e-mailadres.   De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligd bewaard.

Bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief geef je tegelijkertijd toestemming om je gegevens op te slaan. We gebruiken de opgeslagen informatie om te informeren over altex studio. Het kan gaan om het sturen van informatie over nieuwe artikelen of het doen van andere aanbiedingen ten behoeve van de marketing. Indien je er geen prijs op stelt dat altex studio je gegevens gebruikt voor direct marketingdoeleinden, kan je contact opnemen met info@altex-studio.be. Daarna kunt je je altijd afmelden voor onze nieuwsbrief via de afmeldlink in de e-mail zelf.

Levering bestelling

Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we je bestelling bezorgen en je erover op de hoogte houden. Wij geven je gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijv. leveranciers, bezorgingsdienst. Wij eisen van onze externen dat ze net zo zorgvuldig met je gegevens omgaan als wij dat doen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen
(onder andere op gebied van boekhouding).

Klantenservice

Je kan altijd met ons bellen of mailen. Om je snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van je gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op je vragen. Die kan daarvoor je gegevens gebruiken.

Betalingsvoorwaarden

Als je artikelen koopt die niet meteen werden betaald, kunnen wij je kredietwaardigheid checken. We kunnen daarbij gebruik maken van externe bureaus. Dit staat ook in onze algemene voorwaarden. Voor dat kredietonderzoek kunnen we je gegevens aan anderen geven, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we je bellen om je er aan te herinneren dat een factuur vervallen is.

Social media

Als je social media gebruikt, Facebook of Instagram, dan kan je met uw social media-account op sommige plekken op onze website inloggen. altex studio krijgt geen toegang tot jouw social-media account, maar artikelen die je liked, kan je wel met je vrienden delen. Stel je via social media een vraag aan ons, dan bewaren we dit bericht en uw accountnaam zodat we op je bericht kunnen reageren.

Je rechten

Als klant heb je ook een aantal rechten met betrekking op je persoonsgegevens. Wil je van één of meer van die rechten gebruik maken? Stuur dan een mailtje naar info@altex-studio.be.  We proberen je dan steeds zo snel mogelijk te helpen.

  • Recht op inzage en rechtzetting/rectificatie: je beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van jou verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan je laten wijzigen of verwijderen.
  • Recht om te worden vergeten (wissingsrecht): een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databanken tenzij deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of het naleven van een wettelijke verplichting
  • Recht om klacht in te dienen: indien je van mening bent dat we jouw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit).
  • Recht om toestemming in te trekken: elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om op elk moment zijn toestemming in te trekken wanneer hij of zij in het verleden zijn of haar toestemming heeft gegeven om deze persoonsgegevens te verwerken.
  • Recht op bezwaar: je hebt steeds het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens als dit gebeurt zonder je toestemming en de verwerking niet op een andere basis moet gebeuren zoals de uitvoering van een contract of naleving van een wettelijke basis.
  • Recht op beperking van de verwerking: je beschikt over het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Onze contactgegevens

altex NV
Gustaaf Vandenheuvelstraat 157
2230 Ramsel
016 56 63 92
info@altex-studio.be